کتاب آیه های شیطانی جلد دوم، نوشته “سلمان رشدی” ترجمه “روشنک ایرانی“

کتاب “آیه های شیطانی” جلد دوم، نوشته “سلمان رشدی” ترجمه “روشنک ایرانی

کتاب آیات شیطانی زندگی هنرپیشه‌ای هندی با نام محوند را روایت می‌کند که شبیه پیامبر مسلمانان است. این کتاب بر پایه ماجرای صدر اسلام مشهور به غرانیق نوشته شده است  و در بسیاری از کتاب های معتبر تاریخ اسلام مانند تاریخ طبری آمده است و شرح آیاتی است که پیامبر اسلام در آن آیات به تمجید از سه بت مورد قبول اعراب می پردازد اما پس از نازل شدن آیات جدید این آیات را از قرآن حذف می کند و می گوید این آیات از طرف خدا نبود بلکه القائات شیطان بوده است.

دانلود کتاب “آیه های شیطانی” جلد دوم، نوشته “سلمان رشدی” ترجمه “روشنک ایرانی”

ایه های شیطانی جلد دوم

Advertisements

کتاب “تاریخ گفته نشده اسلام” جلد اول، نوشته “سیامک ستوده“

کتاب “تاریخ گفته نشده اسلام” جلد اول، نوشته “سیامک ستوده

جلد اول: جریان پیدایش و شکل گیری مالکیت خصوصی، خانواده و دولت

اسلام رونوشت عربی شده جدیدی از مذاهب ناکام و قبلا آزمایش شده سامی در عربستان بود که اکنون محمد بدون آنکه از ناکامی آتی ولی موقتی خود خبر داشته باشد، سعی در پوشاندن آن بر پیکر عریان و بدوی جامعه عرب داشت. نگاهی به بعضی مشترکات آیات قرآن با مندرجات مذاهب آزمون شده قبلی میزان صحت این مدعا را روشن می سازد.

دانلود “کتاب تاریخ گفته نشده اسلام” جلد یکم، نوشته “سیامک ستوده”

دانلود “کتاب تاریخ گفته نشده اسلام” جلد یکم، نوشته “سیامک ستوده”

تاریخ گفته نشده اسلام جلد اول

کتاب “تاریخ گفته نشده اسلام” جلد دوم، نوشته “سیامک ستوده“

کتاب “تاریخ گفته نشده اسلام” جلد دوم، نوشته “سیامک ستوده

جلد دوم: چگونه محمد به زور عربستان را وارد عصر تمدن کرد

با مرگ محمد سرتاسر شبه جزیره عربستان بر علیه وی و نظام دیکتاتوری و سرکوبگرانه او به پا می خیزد تا بساط آنرا درهم بکوبد. خود این قیام ها نشان می دهد که تا چه حد این حقیقت که اسلام نه بدنبال باور مردم، بلکه به زور شمشیر بر جامعه بدوی عرب تحمیل شده بود، واقعیت داشته است.

دانلود “کتاب تاریخ گفته نشده اسلام” جلد دوم، نوشته “سیامک ستوده”

تاریخ گفته نشده اسلام جلد دوم

کتاب “زن و سکس در تاریخ” نوشته “سیامک ستوده“

کتاب “زن و سکس در تاریخ” نوشته “سیامک ستوده

از الهه آسمان تا برده خانگی

تاریخ پیدایش انسان و زندگى اجتماعى اش به قریب به یک میلیون سال قبل باز مى گردد. از این مدت، به جز شش هزار سال آخر آن نظام مادر تبارى برقرار بوده است که در آن زن و مرد در روابط میان خود از آزادى و برابرى کامل بر خوردار بوده اند و تنها در شش هزار سال اخیر است که با بر قرارى نظام پدرسالارى این روابط دچار محدودیت و زن به برده مرد تبدیل شده است.

دانلود کتاب “زن و سکس در تاریخ” نوشته “سیامک ستوده“

دانلود کتاب “زن و سکس در تاریخ” نوشته “سیامک ستوده”

زن و سکس در تاریخ

کتاب “تروریسم اسلامی، پایان یک شکست” نوشته “سیامک ستوده“

کتاب “تروریسم اسلامی، پایان یک شکست” نوشته “سیامک ستوده

مبارزه اخیر اسلامیستها را باید به مثابه پایان یک شکست قلمداد کرد. چرا که این مبارزه به عنوان تلاشی برای به عقب کشاندن تاریخ از همان ابتدا و در نفس خود محکوم به شکست بود و پسرفتهای کنونی اش تنها ادامه و شاید پایان شکستی است که از همان ابتدا با خود پیدایش آن شروع شده بود. بی شک هیچ نیرویی نمی تواند تاریخ را به عقب باز گرداند. از اینرو به عنوان یک قاعده کلی هیچگونه چشم اندازی برای پیروزی جنبش اسلامی نمی تواند وجود داشته باشد.

دانلود کتاب “تروریسم اسلامی، پایان یک شکست” نوشته “سیامک ستوده”

تروریسم اسلامی اهداف

کتاب “تروریسم اسلامی، پایان یک شکست” نوشته “سیامک ستوده“

کتاب “تروریسم اسلامی، پایان یک شکست” نوشته “سیامک ستوده

مبارزه اخیر اسلامیستها را باید به مثابه پایان یک شکست قلمداد کرد. چرا که این مبارزه به عنوان تلاشی برای به عقب کشاندن تاریخ از همان ابتدا و در نفس خود محکوم به شکست بود و پسرفتهای کنونی اش تنها ادامه و شاید پایان شکستی است که از همان ابتدا با خود پیدایش آن شروع شده بود. بی شک هیچ نیرویی نمی تواند تاریخ را به عقب باز گرداند. از اینرو به عنوان یک قاعده کلی هیچگونه چشم اندازی برای پیروزی جنبش اسلامی نمی تواند وجود داشته باشد.

دانلود کتاب “تروریسم اسلامی، پایان یک شکست” نوشته “سیامک ستوده”

تروریسم اسلامی اهداف وانگیزه ها