فیلم های کشته ها وحوادث روز عاشورا(دانلود از 4shared)(رسانه شمایید)

با توجه اینکه رژیم این کشته ها و این فیلم ها رو نشون نمیده رسانه شما هستید در اطلاع رسانی مردم رو یاری کنید(هر ایرانی یک رسانه)

فیلم اول: فیلم یکی از کشته ها در روز عاشورا

http://www.4shared.com/file/185818250/28372358/yeki_dige_az_koshteha_dar_roz_.html
فیلم دوم: یکی دیگه از کشته ها

http://www.4shared.com/file/185817719/6b2f8c45/yeki_dige_az_koshte_ha.html
فیلم سوم: یکی دیگه از کشته ها

http://www.4shared.com/file/185817377/ddc4ae18/yeki_dige_az_koshte_ha_tavasot.html
فیلم چهارم: یکی دیگه از مجروحین

http://www.4shared.com/file/185817186/2edf562f/yeki_az_masdomin_roz_ashoura.html
فیلم پنجم: یکی از کشته ها

http://www.4shared.com/file/185816153/53a7bb88/yeki_az_koshte_ha_dar_roz_asho.html
فیلم ششم: تیرخوردن به پای پسر

http://www.4shared.com/file/185819596/d012b881/tir_khordan_pesar_tavasot_mamo.html
فیلم هفتم: محاصره و دستگیری پلیس توسط مردم

http://www.4shared.com/file/185814305/6e3ef61d/mohasere_va_dastgiri_police_ta.html
فیلم هشتم: لخت کردن مامورین توسط مردم

http://www.4shared.com/file/185819357/f2dbba9/lokht_kardan_mamurin_tavasot_m.html
فیلم نهم: کتک زدن بسیجی حروم زاده توشط مردم

http://www.4shared.com/file/185819047/147034b1/kotak_zadan_basiji_harom_zade_.html
فیلم دهم: فیلم همون شخصی که ماشین پلیس از روش رد شد

http://www.4shared.com/file/185813398/5c9a0950/in_film_hamon_shakhakhsi_hast_.html
فیلم یازدهم: درگیری تن به تن مردم وپلیس

http://www.4shared.com/file/185818785/eb386b71/dar_giri_tan_be_tan_mardom_va_.html
فیلم دوازدهم:  اتش زدن ماشین پلیس

http://www.4shared.com/file/185818695/f3e13007/atash_zadan_mashin_police.html
پاینده ایران

تجاوز جنایت      مرگ بر این ولایت

Advertisements